Spamätajme sa, nevzdajme sa človečiny!

Dožili sme sa toho, že sa s nami nielen ministri vlády, hovoriace hlavy z televízorov, ale už aj prezident(ka) rozpráva jazykom paholka od kráv. A kvôli čomu? Aby gubernia Slovensko ešte do Vianoc splnila kvótu. Je to také dôležité, že tejto vládnej garnitúre už nie je sväté nič. Ani vzťahy medzi ľuďmi a v rodinách. Všetko musí ísť bokom.

Viete kam nás naša „elita“ tlačí?

V USA agentúra OnePoll urobila reprezentatívny prieskum na 2000 respondentoch o tom, ako na ich vzťahy vplýva vakcinačná politika, vzhľadom na blížiaci sa Deň vďakyvzdania, kedy sa rodiny zvyknú stretnúť podobne ako u nás na Vianoce. Výsledky sú šokujúce:

67 % respondentov povedalo, že smú pricestovať domov až po zaočkovaní;
z tých, čo sú plne zaočkovaní (v USA 65 % ľudí, naproti tomu 14 % hovorí, že je rozhodnutých nedať sa zaočkovať):
63 % by sa cítilo nepríjemne, keby cez sviatky s nimi sedel pri stole niekto, kto nie je zaočkovaný;
58 % už prerušilo styky s príbuznými, ktorí sa odmietli dať zaočkovať;
z tých, čo sa nedali zaočkovať:
49 % hovorí, že prerušili styky s členmi rodiny, ktorí nechápu, prečo sa nedali zaočkovať;
22 % nezaočkovaných je vylúčených z rodinných stretnutí;
len 38 % nezaočkovaných je stále v styku so svojimi blízkymi, rovnako ako predtým;
podobne v práci – 43 % nezaočkovaných má obavy, že prídu o zamestnanie, zdravotné poistenie alebo iné benefity;
zo všetkých respondentov, bez ohľadu na očkovanie:
53 % súhlasí, že politizácia očkovania totálne rozdelila ich rodiny
a to napriek tomu, že 79 % si myslí, že politici by nemali takýmto spôsobom ovplyvňovať vedu a zdravotníctvo.

My, naša spoločnosť, smerujeme presne tam, ako tá v USA, lebo naši politici idú podľa tých istých nôt. Spamätajme sa. Nedajme si rozvrátiť rodiny, neničme svoje priateľské vzťahy, kvôli tomu, aby našich politikov na Vianoce potľapkal po pleci Veľký brat spoza mláky.

Hlavne na posledných dvoch riadkoch výsledkov prieskumu je vidieť, akú silu má spojenie politiky a médií, ak ich pustíme do svojej mysle a do svojich životov. Rozbije nám to rodiny, hoci všetci vieme, že rodiny sú dôležitejšie a bude nám ľúto, že sa tak stalo. Ale málokto má psychickú silu na vzdorovanie tomu tlaku – je treba vypnúť to a venovať pozornosť iným veciam.

Nikdy nebolo jednoduchšie byť disidentom a odporovať zločinnej vláde, ako teraz. Prestaňme poslúchať ich „tliachanie“ a buďme k sebe navzájom normálni ako ľudia.

Nenechajme si politikou zničiť človečinu!


Pridaj komentár