Príroda uzdravuje – pomáha aj proti „covidu“

Mali pravdu naši starí rodičia, keď nám hovorili, že „najhoršia smrť je z vyplašenia“. Ľudstvo sa nechalo vyplašiť „smrteľnou pandémiou“ a v priebehu niekoľkých týždňov zabudlo všetko, čo sa po tisícky generácií naučilo. Zabudlo vedecké poznatky a dokonca zavedené vedecké postupy. Zabudlo aj na to, že príroda okolo nás je veľká pestrá lekáreň.

Našťastie sa nie všetci nechali paralyzovať panikou a pokračovali vo vedeckej práci navyknutým spôsobom. Tak sa stalo, že koncom roka 2021, aspoň tí, čo sa tiež nenechali paralyzovať, sa mohli dozvedieť o priaznivých účinkoch proti chorobe „covid-19“. Liečivo obsahuje jedna nenápadná rastlinka. Ide o druh Nigella sativa, po slovensky známa ako Černuška siata.

Táto rastlinka sa v medicíne používa už veľmi dlho a je známe jej širokospektrálne priaznivé pôsobenie najmä pri znižovaní oxidačného stresu, úprave hladiny cukrov, ochrane pečene a iné. Lekári, ktorí nerezignovali na svoje hlavné poslanie, preto skúšali jej pôsobenie aj pri nákaze novým vírusom SARS-CoV-2. Sľubovali si od nej aspoň zlepšenie priebehu pri komplikovaných stavoch s viacerými komorbiditami. Jej pôsobenie sa však ukázalo v niektorých prípadoch ako hlavný uzdravujúci faktor.

Niekoľko ďalších podrobností a výsledky klinického výskumu nájdete tu:

https://belobog.sk/priroda-uzdravuje-pomaha-aj-proti-covidu/

Komentár:

Od začiatku celosvetovej pandémie sa postupne stal kľúčovou osobou dr. Fauci, ktorý má v USA analogickú funkciu ako na Slovensku dr. Mikas. Podľa uniknutých a zverejnených mailov dr. Fauciho sa už od februára 2020 ohlasovali jednotlivci aj tímy, ktoré mali určité skúsenosti s pokusmi o liečenie SARS-CoV-2 a navrhovali riešenia. Viacerí pisatelia uviedli, že majú preukázateľné klinické výsledky, čo znamená, že úspešne svojim spôsobom pacientov vyliečili. Vedecky racionálne by bolo okamžite rozbehnúť klinické skúšanie navrhovaných spôsobov a koordinácia medzinárodných tímov, aby svet čím skôr našiel klinicky efektívny spôsob liečby.

Z následného priebehu udalostí však vieme, že žiadne koordinované klinické skúšky sa nezačali. Dokonca všetky experimentálne spôsoby liečby sa na podnet Fauciho zakázali (v novoreči „neodporúčali“). Od začiatku pandémie sa všetko podriadilo rozhodnutiu „čakať na vývoj vakcíny“.

.

Je dôležité vedieť, že vývoj a skúšanie vakcín sa procesne ani personálne neprekrýva s pokusmi o liečbu ľudí, ktorí ochoreli. Zastavenie pokusov o liečbu teda nijakým spôsobom nemohlo urýchliť vývoj a skúšanie vakcín a je preto vedecky neodôvodniteľné. Je však veľmi naliehavo odôvodnené, keď sa jedná o farmaceutický biznis.

Všetky dnes používané vakcíny sú zatiaľ schválené len v núdzovom režime, lebo žiadna nemá ukončené riadne klinické skúšanie. Hlavnou podmienkou schválenia použitia vakcín v núdzovom režime je to, že existuje rozsiahla pandémia a na danú chorobu neexistuje adekvátna terapia. Preto bolo nutné všetkými prostriedkami zdržať nájdenie a klinické skúšanie terapie, lebo v takom prípade by liekové agentúry (FDA, EMA, ŠÚKL) podľa platných zákonov nesmeli povoliť používanie vakcín. Keby vlády pripustili paralelný vývoj vakcín aj hľadanie adekvátnej liečby, existovalo by riziko, že náklady na výskum vakcín by boli vynaložené zbytočne. Liekové agentúry a vlády väčšiny sveta teda uprednostnili záujmy veľkých farmaceutických koncernov pred záujmami bežných ľudí. A preto bolo nutné obetovať niekoľko miliónov ľudí, ktorí bez primeranej liečby zomreli predčasne.

Nemusíme teda ani čakať na to, či sa prejavia neznáme vedľajšie účinky experimentálnych vakcín. Konanie vlád a liekových agentúr je zločinom proti ľudskosti aj podľa dnes známych skutočností a kritérií, ktoré spoločnosť ešte v roku 2019 považovala za platné.

Pridaj komentár