Prezident V. V. Putin sformuloval verejne prvú jednoduchú predstavu o budúcej spoločnosti ako myšlienku národnej/štátnej ideológie

Už v Davose V. V Putin hovoril svoju predstavu o svete v budúcich desaťročiach, o ktorých som písal tu. Na zjazde najsilnejšej politickej strany „Jedinnaja Rossija“ pred dvoma týždňami Prezident V. V. Putin sformuloval po prvý krát myšlienku národnej/štátnej ideológie svoju prvú krátku predstavu o budúcej spoločnosti. Daná krátka časť jeho prejavu je tu. Ozaj, počuli ste o tom z mainstreamu?

Hovorí: „Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей – по сути и должна быть вот этим образом будущего России.“

V preklade: „Viete, milí priatelia, snažím sa vyhnúť niektorým pompéznym slovám, ale myslím si, že silná a prosperujúca rodina, v ktorej vyrastajú dve, tri, štyri a viac detí – v skutočnosti toto by mal byť obraz budúcnosti Ruska.“

Je zaujímavé, že ešte pomaly ani nedohovoril túto myšlienku a médiá ju už upravili. V linku jeho prejavu už aj čo povedal prepis do textu chýba  „и больше детей“, teda „a viac deti“. No a samozrejme myšlienka je prepísaná na „большая крепкая семья“, teda „veľká silná rodina“, čo takisto v zásade vyjadruje čo povedal, ale zase v detailoch to nie je to isté, teda aspoň pre tých čo chápu aké sú v tom rozdiely

Čo touto predstavou hovorí?

  1. Otvoril Overtonove okno k tomu, že Rusko pôjde pod inú ideológiu ako je v súčasnosti liberálno kapitalistická / fašistická, že Rusko bude plniť inú koncepciu globalizácie / koncepcie života
  2. Je nutné sa zaoberať tým ako bude vyzerať spoločnosť po liberalizme, pretože je už vhodný čas to nastoliť, je nutná príprava spoločnosti a postavenie novej vízie, pretože koniec liberalizmu je už blízko a musí dôjsť k likvidácii liberálnych aktív – ľudí, myšlienok, zapredaných médií (príde k Norimberku 2)
  3. Cez túto sformulovanú ideológiu môžeme začať rozmýšľať nad tým aká koncepcia života sa za ňou skrýva. Rusko so svojou rozlohou má relatívne malú populáciu a na to, aby vydržalo na Zemi v globalizácii. Potrebuje ju zvýšiť, aby prežilo, preto podpora mnoho početných rodín je nevyhnutnou podmienkou dlhodobého rozvoja Ruska. Táto koncepcia je v totálnom rozpore s väčšinou svetových koncepcií typu Gretka či politikou rôznych doktorov Mengele typu Bill Gates, ktorých primárnou snahou je zníženie populácie
  4. Patriotizmus, o ktorom predtým hovoril je podstatný, ale terajším vyhlásením ide nielen do ideologickej podstaty správania sa jednotlivca, ale ide priamo do skladby ekonomického modelu a aká je jeho predstava. Toto je tak silná ekonomická zmena oproti súčasnému liberálnemu modelu a liberálni ekonómovia ani netušia, pretože sú zahrabaní vo finančno účtovných modeloch, ktoré im dali pod nos, aby sa zabávali, aby ďalej nechápali ako funguje ekonómia, aby ich aj naďalej mohli ľudí naďalej šklbať ako keď kosíte trávu. Tomuto sa budeme venovať neskôr v prednáškach KSB – na kanále ISOP – Inštitút sociálnych práv

Samozrejme povedal týmto viac, ale obmedzením je aj moje chápanie vecí, ktoré vchádzajú do kruhu môjho porozumenia a samozrejme aj blog by mal mať nejakú rozumnú dĺžku

Bežný človek odchovaný na našich TV a liberálnych médiách nechápe čo vlastne povedal. „Veď aj dnes človek môže mať koľko detí chce. Čo je na tom nové“ a „aj dnes má prorodinná politika svoje miesto“. Čo na to povedať? Skúste si do stredu hlavy dať namiesto všetkých liberálnych opiátov predstavu, napríklad, že máte mať viac ako 4 deti a celá spoločnosť sa bude tomu prispôsobovať. Že máte hypotéku a neviete už teraz vyžiť z platu? Máme pred sebou dlhú cestu spoznávania seba, okolia, krajiny v ktorej žijeme a chápania myšlienok a ich významu, ktoré idú okolo nás. Skúste videoblog na ISOP – Inštitút sociálnych právAko zistiť pravdu v dnešnom svete a samozrejme najbližšie 2 pokračovania. Hneď 1. diel vám možno povie niečo a po druhom budete vedieť riešiť problémy v rodine so svojim životným partnerom, s ktorým by ste tých viac ako 4 deti mali mať. Tá jedna veta V. V. Putina je tá zmena vo vás, keď si ju predstavíte

Pridaj komentár