Fraktúra Ústavu politických vied SAV

Verejnosť môže dlhšie sledovať hon vedenia SAV na pracovníka Ústavu politických vied SAV PhDr. Ľ. Blahu PhD,pre jeho politické postoje. Zjavne mimo svojej kompetencie, ziape pán Šajgalík, predseda akadémie, vyhrážky a útoky na poslanca, ktorý je pre svoje politické postoje tŕňom v oku Matoviča a jeho pouličnej zmesi poslancov. Hon organizujú mediálni žoldnieri mäkkých a „tvrdých“ médií, nedávno sa pridala aj p. Čaputová. Hrubému nátlaku Ústav politických vied odolával, a odmietal sa zapojiť do lynčovania svojho kolegu. Základom vedeckej práce, vedeckej činnosti je rešpekt k inému názoru a odstránenie stíhania nositeľov alternatívy. Obnovenie povinnosti „správneho názoru“ je tragický revival náboženskej cenzúry. V umrtvenej spoločnosti jediného správneho názoru Ministerstva Pravdy, sa Zem netočí okolo Slnka, atómy neexistujú, Darwin je čierno ovcou Kráľovskej spoločnosti  (Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge). Ženy sú, podľa pravidiel uplatňovaných Šajgalíkovou akadémiou, stvorené z Adamovho rebra…

SAV a teda ani jeho ústavy nemajú právo zo zákona obmedzovať vedecké bádanie, založené na alternatívnom názore na zavedené pravdy. Naviac, akékoľvek pracovisko nesmie, podľa ústavy, postihovať občianske práva svojich zamestnancov, medzi ktoré nesporne patrí aj právo na vlastný politický názor.

Šajgalíkovi sa podarilo „zlomiť“ ústav okľukov. Cez „správnu radu“ ústavu.

21.2.2022 si zvolilo 11 pracovníkov správnu radu svojho ústavu,( Zákon č. 243/2017 Z.z.): predseda Správnej rady ÚPV SAVPhDr. Peter Dinuš, PhD., podpredseda Mgr. Michael Augustín, PhD.,členoviaMgr. Jana Sivičeková, PhD.,Dr. phil. DirkMathiasDalberg, M. A.,Mgr. Matej Navrátil, PhD.Zatiaľ Správna rada zverejnila jediný dokument, pod ktorý sa podpísali:  Mgr. Michael Augustín, PhD. Mgr. Michal Baran, Dr. phil. DirkMathiasDalberg, M.A. Mgr. Ondrej Hronec, Mgr. Norbert Kmeť, CSc. Mgr. Juraj Marušiak, PhD. Mgr. Matej Navrátil, PhD. Mgr. Jana Sivičeková, PhD. Dokument teda „prijali“ aj iní pracovníci „ústavu“.

Naopak na dokumente absentuje podpis predsedu a riaditeľa ÚPV PhDr. P. Dinuša PhD, bývalého riaditeľa PhDr. M.PekníkaCSc a Prof. J. Lisého (mimochodom jediného profesora na ústave)

Text vyhlásenia je na stránke ústavu, a tak vyberám iba klzké miesta dokumentu. Ako pri väčšine inkvizičných procesov, je jeho text dokumentáciou argumentačnej tiesne, a v tomto prípade aj ilustráciou nevalnej úrovne jeho autorov a signatárov. Účelové zameranie na predpísaného kolegu, ukazuje smutný obraz vedeckej inštitúcie, ktorá by mala- suigeneris-  mať jasno v politických otázkach, pojmoch a ústavných pravidlách.

Vo svojom inkvizičnom dokumente správna rada deklaruje: „ÚPV sa nikdy nevyjadroval k súkromným a verejným aktivitám svojich zamestnancov“….„ V zmysle politickej neutrality SAV, ÚPV nekomentoval politické aktivity a vyjadrenia svojich zamestnancov“.

Vzápätí, sa  Správna rada venuje brýzganiu na svojho kolegu. V chudorľavom odstavčeku používa rétoriku Blahových kritikov, avšak bez akejkoľvek argumentácie. Správanie ich kolegu, vraj, dlhodobo poškodzuje ich reputáciu. Pokiaľ viem, používa poslanec pri jedení príbor a nosí obvyklé obleky, vrátane spodného prádla (to je neoverený predpoklad, ale zatiaľ Denník N neprišiel so zistením poškodzujúcim reputáciu ÚPV tým, že Ľ. Blaha chodí do parlamentu „naostro“…). Správna rada potom „rázne“ odmieta „nevyjadrovanie sa“ k jeho vyhláseniam, za rámec „slušného správania“ (či pristihli svojho kolegu, ako si vŕta v nose, alebo utiera sople do rukáva?!?).

V tejto súvislosti Správna rada „nemôže ďalej mlčať“ a „odmieta právny formalizmus“. Toto je asi najhlúpejšia časť vyjadrenia zamestnaneckého torza ÚPV. Je národnou tragédiou, že špičkové akademické pracovisko, dokonca špecializované na politológiu, odmieta základný ústavný princíp právneho štátu. Právny štát nie je predsa nič iné, ako dodržiavanie zákonov (právny formalizmus)! „Expert“ JurajMarušiak, u ostatných signatárov- insitných politológov, to nie je nič prekračujúce ich intelektuálnu úroveň, sa týmto tvrdením odborne diskvalifikoval. Akákoľvek jeho analýza či názor, sa stávajú nehodnovernými pamfletmi politického, kariérne orientovaného, aktivistu.

Dolu podpísaní Šajgalíkovi„borci“ v záverečnom odstavci odhaľujú verejnosti v negližé svoje spotvorené „vedecké ambície“. Píšu, že chcú, aby verejnosť neatakovala „vedeckých pracovníkov Ústavu politických vied SAV v.v.i! Rozumej: aby ich Šajgalík a jeho nohsledi stále neotravovali, neškrtili „granty“(peniaze) pre ústav a ich osobné pôžitky!

Ako nechcený bonmot vyznieva ich  kritika, že Blaha „degraduje verejný diškurz a prispieva k vytváraniu deliacich čiar“. Svoje stanovisko zjavne považujú „zlomení“ vedeckí pracovníci za povýšenie verejného diskurzu a za preklenutie rozdelenej verejnosti.

Stanovisko viac pripomína fraktúru chrbtovej kosti. Obrázok ôsmych nenadaných inkvizítorov nahádzaných na kopu, s polámanými kosťami, ako na obraze Hieronymusa Bosha Posledný súd. A pohľad na dekadentnú anatómiu slovenskej vedy v 21. storočí ( znehybňujúcu ústav, o ktorého rozvoj sa má starať správna rada). 

Autor: Juraj Janošovský

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.